Praktische zaken

Agenda

Laden...
 

Vakanties

schoolVakantiesVan t/m
Herfstvakantie: za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2023
Kerstvakantie: za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: za 17 februari t/m zo 25 februari 2024
Tweede Paasdag: ma 1 april 2024
Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei 2024 (incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag)
Tweede Pinksterdag:ma 20 mei 2024
Zomervakantie:za 13 juli t/m zo 25 augustus 2024

Lestijden

Op het Leidsche Rijn College bieden we klassiek én vernieuwend onderwijs. Dat wil zeggen dat we, naast ons klassikale onderwijs (de Kernlessen), sinds schooljaar 2023/2024 ook keuzelessen aanbieden. Wij noemen deze lessen: LRC-lessen. Deze onderwijsvorm geeft de leerling de kans om zelf te bepalen waar een verdieping of verrijking van bepaalde lesstof prettig of nodig is. 

L - LEF/LEVEN
R - RICHTING
C - COACHING

We bieden de lessen hoofdzakelijk aan in lesuren van 60 minuten. Soms werken we met halve lessen van 30 minuten of anderhalve les van 90 minuten. Lessen van deze duur bieden niet alleen ruimte voor klassikale instructie, maar ook voor verwerking en toepassing. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk ruimte te geven om alvast te starten met het maken van het huiswerk.

Voor de leerlingen maken we met dit rooster de schooldag rustiger, vanwege minder leswisselingen of wisselingen van docent en vak. Bovendien zorgen we er op deze manier voor dat de leerlingen dagelijks uiterlijk om 16.00 uur klaar zijn met hun lessen. Zo blijft er voldoende tijd over voor buitenschoolse activiteiten, bijbaantjes etc.

Daarnaast zijn er gescheiden pauzes voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 en leerlingen uit de hogere leerjaren.

* De lestijden kunnen afwijken wanneer leerlingen een blokuur Lo (gym) of een L-les in het rooster hebben staan voor die dag. Het meest actuele rooster is te vinden in Zermelo.

Onderbouw - klas 1,2,3

Lesuurtijdles
Les 108.30 - 09.00C-les
Les 209.00 - 09.30Kernles
Les 309.30 - 10.00Kernles
10.00 - 10.30Pauze
Les 410.30 - 11.00Kernles
Les 511.00 - 11.30R-les
Les 611.30 - 12.00R-les
Les 712.00 - 12.30Kernles
12.30 - 13.00Pauze
Les 813.00 - 13.30Kernles
Les 913.30 - 14.00Kernles
Les 1014.00 - 14.30Kernles
Les 1114.30 - 15.00Kernles
Les 1215.00 - 15.30R-les/C-les

Bovenbouw - klas 4, 5, 6

Lesuurtijdles
Les 108.30 - 09.00C-les
Les 209.00 - 09.30Kernles
Les 309.30 - 10.00Kernles
Les 410.00 - 10.30Kernles
10.30 - 11.00Pauze
Les 511.00 - 11.30Kernles
Les 611.30 - 12.00Kernles
Les 712.00 - 12.30R-les
Les 812.30 - 13.00R-les
13.00 - 13.30Pauze
Les 913.30 - 14.00Kernles
Les 1014.00 - 14.30Kernles
Les 1114.30 - 15.00Kernles
Les 1215.00 - 15.30R-les/C-les

Handige informatielinks

Er is een aantal plekken waar je veel informatie over het LRC kunt vinden. 

  •  www.scholenopdekaart.nl: voor examenresultaten, doorstroomcijfers, het schoolondersteuningsplan, inspectierapport, enz.
  • Itslearning (ook wel de elektronische leeromgeving - ELO): https://nuovo.itslearning.com. Wanneer je inlogt vind je vakinhoudelijke informatie zoals huiswerk, lesmateriaal, planners, PTA’s, enz. Inlogcodes ontvang je aan het begin van het jaar. 
  • Magister 6:  https://nuovo.swp.nl/ of www.lrc.nl > Magister. Nadat je inlogt vind je hier zaken als schoolresultaten, absenties, oudergespreksavonden, enz. Inlogcodes ontvang je aan het begin van het jaar.

Rapporten

Eén keer per jaar krijgt de leerling een rapport op papier. In de agenda staat de datum. In Magister is voor ouders en leerlingen het actuele cijferoverzicht te zien. Aan het eind van elke periode is duidelijke wat de actuele stand van zaken is. 

PTA en examenreglement 

De leerlingen van havo 4 en vwo 4 kunnen vanaf september een schoolexamenreglement en een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting, waarin alle onderdelen van het schoolexamen omschreven zijn) vinden op het leerlingenplein in ELO. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het spreekt vanzelf dat wij u vragen om akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten.

Mogelijk kunt u ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld (www.leergeldutrecht.nl) en/of in aanmerking komen voor een U-pas (www.u-pas.nl). Ook hebben de Utrechtse VO-scholen van NUOVO Scholen gezamenlijk een NUOVO-solidariteitsfonds in het leven geroepen. Ouder(s)/verzorger(s) die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld die dit geld voor NUOVO beheert. Meer informatie over dit fonds leest u op onze site (www.lrc.nl/op-lrc/nuovo-solidariteitsfonds).

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar onze website.

Klachtenregeling

Wanneer een leerling of ouders ontevreden zijn of klachten hebben, is het belangrijk dat de klacht zo snel mogelijk met de school wordt besproken. Bij voorkeur met degene waar de klacht over gaat. De meeste klachten kunnen gelukkig in een goed gesprek opgelost worden. Is dit niet het geval, dan biedt de school de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de conrector of de rector, die deze vervolgens op zal pakken.

Ouders en leerlingen kunnen hierbij een beroep doen op ondersteuning van de interne contactpersoon op het LRC of de vertrouwensinspecteurs (Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs).

Schoolleiding en contactpersoon zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de schoolleiding wettelijk verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid van de ouder of leerling door de rector wordt behandeld, dan kan de klager schriftelijk zijn klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Op de site www.nuovo.eu vindt u de officiële klachtenregeling .

Het LRC is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Bij deze commissie kan de klager, indien hij vindt dat zijn klacht niet naar tevredenheid door het bevoegd gezag is behandeld, een objectief oordeel vragen. De uitspraak van de commissie heeft altijd de vorm van een advies aan het bevoegd gezag. In de meerderheid van de gevallen wordt dit advies opgevolgd. Meer informatie vindt u op ww.onderwijsgeschillen.nl.