Onderwijs

Opleidingen

Het LRC kent twee soorten opleidingen: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), gesplitst in atheneum en gymnasium en het hoger algemeen vormend onderwijs (havo).

In het eerste leerjaar kunnen leerlingen kiezen tussen een gymnasiumklas of de eenjarige brugperiode met havo/vwo klassen. Vanaf augustus 2023 is het mogelijk voor leerlingen om te kiezen voor TTO (tweetalig onderwijs) in havo/vwo. 

Onderwijsinrichting schematisch


1 havo/vwo  TTO

1 havo/vwo TTO

brugklas havo/vwobrugklas havo/vwo1 gym
2 havo/vwo TTO2 havo/vwo TTO2 havo2 vwo2 gym
3 havo/vwo TTO3 havo/vwo TTO3 havo3 vwo3 gym
4 havo4 vwo4 havo4 vwo4 gym
5 havo5 vwo5 havo5 vwo5 gym
6 vwo6 vwo6 gym

Lessentabel

Onderbouw havo

Vak1 h2 h3 hTot havo
Nederlands

3

2

2,5

7,5

Engels

2,5

1,5

1,5

5,5

Frans

1,5

1,5

1,5

4,5

Duits02

2

4

Grieks0000
Latijn0000
Aardrijkskunde

1.5

1,5

0

3

Geschiedenis

1.5

1,5

1,5

4,5

Economie001,51,5
Science

3

3

0

6

Biologie0011
Natuurkunde00

1,5

1,5

Scheikunde001,51,5
Wiskunde

2,5

2,5

2,5

7,5

Drama1102
Beeldende Vorming21,5

1,5

5

Bewegen en Sport

2226

Digitale Geletterdheid 

0,5

0,5

0,25

1,25

Talenturen1102

LRC-lessen

4,5

4,5

4,5

11,25

Totaal:

26,5

26

25,2577,75

 

Onderbouw atheneum

Vak1 ath2 ath3 athTot atheneum
Nederlands

3

2

2,5

7,5

Engels

2,5

1,5

1,5

5,5

Frans

1,5

1,5

1,5

4,5

Duits02

2

4

Grieks0000
Latijn0000
Aardrijkskunde

1,5

1,5

1,5

4,5

Geschiedenis

1,5

1,51,5

4.5

Economie001,51,5
Science

3

3

0

6

Biologie0011
Natuurkunde00

1,5

1,5

Scheikunde001,51,5
Wiskunde

2,5

2,52,57,5
Drama1102
Beeldende Vorming21,5

1,5

5
LO2226

LRC-lessen

4,5

4,5

4,5

6

Talenturen1102

Digitale Geletterdheid

0,5

0,5

0,25

1,25

Totaal:26,5

26

28,7581,25

 

Onderbouw Gymnasium

Vak1 g2 g3 gTot Gymnasium
Nederlands

2

2

1,5

5,5

Engels

2

2

1,5

5,5

Frans

1,5

1,51,5

4.5

Duits0

1,5

1,5

3

Grieks0

1,5

1,5

3

Latijn

1,5

1,5

1,5

4,5

Aardrijkskunde

1,5

1,5

1,5

4,5

Geschiedenis

1,5

1.5

1,5

4,5

Economie0011
Science

3

30

6

Biologie0011
Natuurkunde00

1,5

1,5

Scheikunde001,51,5
Wiskunde

2

2

2,5

6,5

Drama1102
Beeldende Vorming21

1

4

LO2226

LRC-lessen

4,5

4,5

4,5

13,5

Talenturen1102

Digitale Geletterdheid

0,5

0,5

0,25

1,25

Totaal:

26

2828,2582,25

 

Bovenbouw havo

Vak4h5hTot havo
Nederlands

2,5

2

4,5

Engels

2,5

2

4,5

Duits

2

2,5

4,5

Frans2

2,5

4,5

Maatschappijleer0

1,5

1,5

LO213
CKV10,5

1,5

Grieks000
Latijn000

C-les

112
Aardrijkskunde

2

1,5

3,5

Biologie

2,5

2

4,5

BSM

2,5

1,54
Economie

2

2,5

4,5

Geschiedenis

2

1,75

3,75

Informatica

2

2

4

Kunst beeldende vorming

2

2

4

Bedrijfskunde2,524,5
Natuurkunde

2,5

2

4,5

NL&T

2,5

1,5

4

Scheikunde

2,5

2

4,5

Wiskunde A

2

2

4

Wiskunde B

2,5

2,5

5

Wiskunde C000
R-lessen3 3 6

Bovenbouw vwo

Vak4G5G6gTot gym
Nederlands

2,5

2,527
Engels1,51,51,54,5
Duits

2

2

2

6

Frans

2

2

2

6

Maatschappijleer0

1,5

0

1,5

LO2215
CKV1102
Grieks

2

2

2

6

Latijn

3

3

3

9

Tutor1113
Aardrijkskunde

1,5

2

1,5

5

Biologie

1,5

2,5

2

6

BSM

2,5

2,5

1,5

6,5

Economie2

2

2

6

Geschiedenis2

2

1,75

5,75

Informatica

2

2

1,5

5,5

Kunst beeldende vorming2

2

2

6

Bedrijfskunde

1,5

2

2

5,5

Natuurkunde2

2

2

6

NL&T

2

1,5

1,5

5

Scheikunde

1,5

2,5

1,5

5,5

Wiskunde A

2

2,5

2

6,5

Wiskunde B

2,5

2,5

2,5

7,5

Wiskunde C

2

2

2

6

R-lessen3 3 3 9

Havo TTO

Vak

1hvt

2hvt3hvtTotaal tto

Nederlands

3

2 2,57,5
Engels3 22,57,5
Frans1,51,51,54,5
Duits0 2 2 4
Grieks0 0 0 0
Latijn0 0 0 0
Aardrijkskunde1,51,51,54,5
Geschiedenis1,51,51,54,5
Economie0 0 1,51,5
Science3 3 0 6
Biologie0 0 1 1
Natuurkunde0 0 1,51,5
Scheikunde0 0 1,51,5
Wiskunde2,52,52,57,5
Drama1 1 0 2
Beeldende Vorming2 1,51,55
Bewegen en Sport2 2 2 6
Digitale Geletterdheid0,50,50,251,25
Talenturen1 1 02
LRC-lessen4,54,54,513,5
Totaal:2726,527,7581,25

Brugperiode

Eenjarige brugperiode

Het LRC heeft, naast een aparte gymnasiumstroom, een eenjarige brugperiode havo/vwo. Na deze eenjarige brugperiode wordt bepaald in welk type tweede klas de leerling verder gaat: 2 havo, 2 vwo of in heel bijzondere gevallen 2 gymnasium. Voor leerlingen van wie de resultaten onverhoopt niet aan de havo-norm voldoen, zullen we elders een passende (vmbo-TL) opleiding zoeken.

Wanneer gestart wordt in de brugklas, kan ook gekozen worden voor TTO. De leerling volgt dan tweetalig onderwijs in de onderbouw (klas 1, 2 en 3). 

Plaatsing in leerjaar 1

Leerlingen die vanuit de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo-advies krijgen, zijn toelaatbaar tot onze school.

Gymnasiumklas

Er zijn leerlingen die bij de aanmelding al weten dat zij een gymnasiumopleiding willen volgen. Als uit het leerlingvolgsysteem en het advies van de leerkracht van groep 8 blijkt dat de leerling daar de capaciteiten voor heeft, plaatsen wij hem in een gymnasiumklas. Vanaf klas 1 is het vak Latijn opgenomen in het lespakket en in de tweede klas ook het vak Grieks. Bij de andere vakken dagen we leerlingen meer uit door tempoverhoging en verdieping van de stof. De leerlingen in de gymnasiumklas volgen gedeeltelijk eigen projecten. Hierin leren zij ook vakoverstijgende vaardigheden. Een voorbeeld is het project Idéefixe waarin ze zowel met Frans en Engels als met Latijn bezig zijn.

Tweetalig onderwijs havo/vwo (TTO)

Op het Leidsche Rijn College zijn we in het schooljaar 2021-2022 gestart met tweetalig onderwijs, kortweg TTO. In eerste instantie alleen in de havo, sinds augustus 2023 in havo/vwo.

In de TTO klas krijgen de leerlingen alle vakken in het Engels (lichamelijk opvoeding, drama, beeldende vorming, wiskunde, science, geschiedenis en aardrijkskunde) behalve Nederlands, Frans, Duits en sommige mentorlessen. Ook krijgen ze een uur Engels extra in de week. Daarnaast zijn er activiteiten die te maken hebben met het buitenland. Hierbij wordt alleen Engels gesproken!

TTO betekent niet alleen dat veel van de lessen in het Engels gegeven worden, maar ook dat de inhoud van de lessen sterk gericht is op het kennismaken met- en het begrijpen van verschillende perspectieven op de wereld om ons heen. Door de leerlingen zich te laten verdiepen in een andere taal en cultuur worden ze meer uitgedaagd om stil te staan bij wie zij zelf zijn: doordat ze zien wat een ander doet en vindt, leren zij weer meer over zichzelf.

In het reguliere programma staan we stil bij leerlingen en hun blik op de wereld. Bij TTO zetten we net een stapje verder. Iedere leerling mag zich voor TTO aanmelden, ook als hij op de basisschool nog geen Engels heeft gehad. 

De derde klas havo en vwo

Het onderwijs in de derde klas is een voorbereiding op de tweede fase en is daarom gericht op het verbeteren van de zelfstandigheid en van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er wordt meer van leerlingen verwacht en aan het eind van het schooljaar krijgen zij toetsen over grotere gedeeltes van de stof. Zo kunnen ze laten zien dat ze in staat zijn te plannen en kunnen ze alvast wennen aan wat in de tweede fase (klas 4 en hoger) van hen verwacht wordt.

Voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) werken ze in de mentorles met het internet­programma Qompas, dat informatie geeft over de keuzemogelijkheden in de tweede fase. Deze methode helpt om een keuze te maken die bij hen past. Om leerlingen te oriënteren op mogelijke beroepen voor de toekomst volgen ze één dag een snuffelstage op een door henzelf gekozen stageplek. Meer informatie over vakkenkeuze staat op de ELO (ELO > infoplein > decanaat > leerjaar 3). Ook start in leerjaar 3 de maatschappelijke stage.

De tweede fase

Zowel op havo als vwo noemen we de bovenbouwjaren de tweede fase (havo 4 & 5 en vwo 4, 5 & 6). Behalve voor het reguliere lesprogramma zijn deze jaren ook bedoeld om je voor te bereiden op de vervolgstudie. Docenten richten zich op vakinhoud en helpen daarnaast met het aanleren van vaardigheden zoals leren plannen, zelfstandig werken en presenteren.

De tweede fase kent vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Het kiezen van een profiel betekent dat leerlingen naast een aantal verplichte vakken in het gemeenschappelijk deel ook nog een aantal profielvakken volgen. In de leerjaren 4 en hoger zijn ze in meer of mindere mate al bezig met het examen. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) met toetsen, praktische opdrachten en handelingen en een centraal schriftelijk examen (CE) aan het einde van de opleiding. In de leerjaren 4 en hoger staan regelmatig schoolexamenonderdelen gepland. Welke onderdelen dit zijn, wanneer deze gepland zijn en hoe deze meetellen in het bepalen van het schoolexamencijfer, staat beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat je aan het begin van elk leerjaar ontvangt. Het PTA is tevens te vinden op het leerlingenplein in ELO. 

Het profielwerkstuk (PWS) is een onderdeel van het schoolexamen. Het is een uitgebreide opdracht waarbij een of meerdere vakken betrokken worden. Het doel van het PWS is te toetsen of een leerling zijn vaardigheden en kennis ook in een breder geheel kan toepassen.

SAMENWERKING MET HBO EN UNIVERSITEIT

Het LRC heeft veel contact met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Utrecht. Sommige leerlingen verrichten op de Hogeschool of Universiteit een onderzoek in het kader van een praktische opdracht of profielwerkstuk.

Andersom volgen veel studenten van de lerarenopleiding (Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht) hun stages op het LRC.

Regeling bevordering

De Regeling Bevordering (overgangsnorm) is te vinden in deze online schoolgids in het menu 'Documenten'. 

Wanneer het schooljaar is afgesloten, bepaalt de docentenvergadering aan de hand van vastgestelde richtlijnen of een leerling over kan gaan naar het volgende leerjaar. Deze richtlijnen hebben als uitgangspunt dat een leerling een reële kans moet hebben om het onderwijs in het volgende schooljaar met goed resultaat te kunnen volgen. Een leerling kan alleen onder heel bijzondere omstandigheden blijven zitten, dit ter beoordeling van de schoolleiding. In andere gevallen gaat een leerling verder op een ander onderwijsniveau.

De rapportvergadering beslist ook welke leerlingen uit klas 1hv, die naast het reguliere programma Latijn gevolgd hebben, de mogelijkheid hebben om in te stromen in klas 2 gymnasium. 

In Utrecht is afgesproken dat leerlingen die, omdat het niveau van onderwijs te zwaar voor ze is, hun carrière op een andere school op een lager niveau voortzetten, hiervoor vóór 15 mei worden aangemeld. Daarna is een overstap in principe niet mogelijk. Dit betekent dat voor sommige leerlingen de bevorderingsvergadering aan het einde van het schooljaar niet wordt afgewacht, maar al tijdig in het jaar een plek op een andere school gezocht gaat worden. Meer informatie hierover is te vinden in de bevorderingsnormen.

Zittenblijven

Naast de Regeling Bevordering per leerjaar hanteren we de regel dat een leerling niet in opeenvolgende leerjaren of twee keer in hetzelfde leerjaar mag blijven zitten. Als dat toch gebeurt, moet deze een andere opleiding gaan volgen (op een andere school). Leerlingen die instromen van havo 5 in vwo 5 hebben in dat leerjaar niet de mogelijkheid om te blijven zitten. Zij moeten aan het einde van het jaar overgaan naar een volgend leerjaar. Als dat niet kan, moeten ook zij een andere opleiding gaan volgen. Dit geldt ook voor leerlingen die 7 tekortpunten of meer hebben. De beslissing van de overgangsvergadering is bindend.

Overig onderwijs

Top(sport) Talent 

Zes procent van onze leerlingen heeft een Top(sport) Talentstatus (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport). Een leerling die een bijzonder sportief talent heeft kan deze status krijgen.
De Top(sport) Talentstatus wordt bepaald door de sportbonden. Wij hebben veel tennistalent op school, maar ook andere sporten zijn vertegenwoordigd zoals voetbal, softbal, basketbal, karten en ijshockey. Top(sport) Talentleerlingen kunnen op het LRC extra faciliteiten krijgen om hun sportief niveau verder te ontwikkelen. Mogelijke faciliteiten zijn aanpassingen van het rooster of vrijstelling van bepaalde vakken, hulp bij het maken van planningen, verlof voor het deelnemen aan (meerdaagse) toernooien en trainingsstages, enz. In bijzondere gevallen kan zelfs het eindexamen over twee jaar gespreid worden. De Top(sport) Talentbegeleiders zorgen voor de individuele begeleiding van deze leerlingen. Voor Tops(port) Talentleerlingen zijn vaardigheden als efficiënt met tijd omgaan en zelfstandigheid onmisbaar. De leerlingen blijken op deze gebieden binnen de school een voorbeeldfunctie te hebben.

Maatschappelijke stage (MaS)

Op het LRC doet elke leerling een maatschappelijke stage. Op deze manier leer je je directe omgeving op een andere manier kennen en lever je een actieve bijdrage aan de samenleving. Je doet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van je schoolcarrière. Op het LRC starten we met de MaS in de onderbouw. Op de ELO is meer informatie te vinden (ELO > leerlingenplein > maatschappelijke stage).

LRC-Talentstatus

Deze status is bedoeld voor leerlingen die aantoonbaar meer dan 10 uur per week met hun talent actief zijn, onder professionele begeleiding op het landelijk hoogste niveau. Dit kunnen sporters zijn die net onder het niveau van Top(sport) Talent zitten, maar ook leerlingen die landelijk actief zijn in kunst- & cultuurprogramma's. Als de leerling hierdoor onderwijsactiviteiten mist, dient er altijd tijdig verlof aangevraagd te worden. De regels die de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht hanteert zijn te vinden op de site van de gemeente (www.utrecht.nl > zorg en onderwijs > leerplicht). Een verlofaanvraag graag zo vroeg mogelijk indienen bij de coördinator leerlingzaken (CL-er), bij voorkeur vóór de start van het schooljaar.

Bewegingsonderwijs

Sport is belangrijk op onze school. Naast de gewone lessen zijn er binnen- en buitensportdagen, schaatsdagen en zwemdagen. Ook houden we regelmatig een sportinstuif. In verband met de veiligheid hanteren wij de volgende regels voor sportschoeisel:

  • Binnenschoenen voldoen in ieder geval aan het criterium dat het sportschoenen 
    zijn met voldoende steun aan de voeten. Ook mogen ze geen zwarte zolen hebben 
    en/of zolen die afgeven.
  • Voor buitenschoenen moeten de leerlingen beschikken over sportschoenen met een blokprofiel (bijvoorbeeld hardloopschoenen). De voorkeur gaat daarbij uit naar sportschoenen met een rubberen-noppen-profiel (kunstgras-/hockeyschoenen).

Activiteitendagen

Het schooljaar kent een aantal activiteitendagen (LRC-dagen), waarin je op een andere wijze leert. Je werkt aan een groot project, gaat op excursie of loopt stage. Vaak ben je met een vakoverstijgend thema bezig of met vaardigheden die in de reguliere lessen minder aan de orde komen. Meestal geldt in deze weken een ander rooster dan het reguliere lesrooster. In de jaarplanning/agenda is te zien wanneer de activiteitendagen plaatsvinden.

Personeel

Docenten per vak 

In contact komen met een docent? Al onze docenten zijn bereikbaar per mail: voorletter + achternaam, gevolgd door @lrc.nl. Dus: voorletterachternaam@lrc.nl. 

Aanwezigheids- en verzuimcoördinatie

Caroline van Vugt is onze verzuimcoördinator,  Angelika Koek is verzuimmedewerker. Beiden houden ook toezicht op de (stilte)werkruimte voor de bovenbouw in de D1-vleugel.

Conciërges en pedagogisch medewerkers

Marcel van Hoeijen, Rob Peters, Hayat Aouam-Achelhi, Eddie Bus, Kees Weerdenburg en Bas Jansen zijn onze conciërges. Zij dragen zorg voor een goed beheer van het gebouw en zijn een vast aanspreekpunt voor leerlingen bij bijvoorbeeld EHBO. Zij worden aangestuurd door Hans Snelders, de facilitair manager.

Elbey Aslanov en Yasmine el Mansori zijn als pedagogisch medewerkers (mede) verantwoordelijk voor een goede sfeer en een veilige leeromgeving in de algemene ruimte.

ICT

De school kan niet zonder goed werkende ICT-apparatuur. De ICT op het LRC wordt beheerd door Eric Appel, hij wordt daarbij ondersteund door Fahim Rahmani.

De (technisch) onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten Boyke Ramdin, Remko Boesveld, Nick Gordon, Marcel van der Ham, Hariëtte Freling en Christel Derksen ondersteunen de docenten bij vakken als beeldende vorming en science.

Administratie wordt bemenst door:

Managementassistentie - Gwendolijn Bonekamp Leerlingenadministratie - Ingrid Frowijn Leerlingenadministratie en financiën - Magda de Jongh
PR en Communicatie
- Maaike Elbertsen

Roosterbureau

Anita Kraaij, Marly Oeloff, Glenn van Logchem en Levi de Jong zijn de roostermakers. Zij zijn verantwoordelijk voor alle roosters op onze school en zijn te bereiken op rooster@lrc.nl.

Bureau Leerlingzaken
(BLZ, de receptie)

Lucia Herts, Monique Kilicoglu en Troeska Hendriks zijn de medewerkers van het BLZ. Leerlingen en ouders kunnen voor alle vragen bij BLZ terecht (van 07:30 tot 17:00 uur geopend).

Beheerder mediatheek en studielandschap

Jamal Mahtala en Caroline Pelser beheren de mediatheek en het studielandschap, welke zijn te vinden in de D0-vleugel. Zij staan leerlingen met raad en daad ter zijde. Leerlingen melden zich bij hen als zij achter de computer willen werken en als zij een boek willen lenen.

Burgerschap

Op het LRC leren leerlingen meer dan alleen de examenkennis. Ze leren over de wereld en over het leven. Ze gaat met anderen in gesprek over maatschappelijke thema’s, leren door de maatschappelijke stage een andere kant van Utrecht kennen, werken met jaargenoten aan goede doelen, leren over de grote religies in Utrecht en groeien in vaardigheden zoals luisteren zonder te oordelen of zelfstandig keuzes maken. Hierdoor ontdekken ze wat hun eigen normen en waarden zijn, ontdekken ze wat ze voor anderen kunt betekenen en vinden ze hun eigen plek en mogelijkheden in de (multiculturele, digitale en mondiale) wereld. Zowel binnen de reguliere vakken als in speciale projecten werken ze hieraan. Wij vatten burgerschap samen als: zorgen voor jezelf, de ander en de wereld. 

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs wordt slechts gedeeltelijk bepaald door cijfermatige resultaten. Alle resultaten die op deze wijze worden weergegeven zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Zie onderwijsinspectie.nl

INSPECTIE

De inspecteur houdt namens de minister toezicht op de school. Informatie over het onderwijs is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.

KWALITEITSONDERZOEK

De kwaliteit van de school wordt op diverse manieren getoetst. Zo houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van scholen en publiceert jaarlijks een kwaliteitskaart. Behalve aan cijfers hecht de school groot belang aan de ervaringen die de verschillende groepen binnen de school met de organisatie hebben. Daarom worden er geregeld tevredenheidsonderzoeken gehouden onder medewerkers, leerlingen en ouders. Ook de resultaten van dit soort onderzoeken zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Kwaliteitsonderzoek is voor de school van groot belang om te weten te komen op welke vlakken de kwaliteit van het onderwijs goed is en waar er verbeteracties moeten komen. Daarom is medewerking van leerlingen en ouders aan deze onderzoeken erg belangrijk.