Over het LRC

Het LRC

Het LRC is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school is gehuisvest in een modern gebouw aan de Maartvlinder 1-7 in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn/Vleuten/De Meern. De school is in korte tijd gegroeid tot ongeveer 1700 leerlingen. Uitgangspunt is dat de sfeer van kleinschaligheid bewaard blijft.

Onderwijs

Het onderwijs op het LRC is klassiek & vernieuwend. Klassiek in die zin dat ons onderwijs voor ongeveer 80% bestaat uit kernlessen die worden gegeven door een vakdocent, in een lokaal aan een hele klas of cluster (in de bovenbouw). De andere lessen, die 20% van de tijd beslaan, zijn de LRC-lessen. De L-lessen gaan over het leven en alles wat daarmee samenhangt, de R-lessen zijn keuzelessen waarin leerlingen extra uitleg krijgen van een vakdocent of juist worden uitgedaagd om iets anders of iets nieuws te leren (verdieping/verbreding). De C-lessen zijn coachmomenten voor de mentor met individuele leerlingen of met de hele klas. We hebben het onderwijs op deze manier ingericht omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in toenemende mate leren om goede keuzes te maken en zo steeds iets meer mede-verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. 

Duurzaamheid

Het gebouw aan de Maartvlinder is ENG: energie neutraal. De energie die we opwekken met bijna 1500 zonnecollectoren op het dak wordt opgeslagen in onze warmte-koude-opslag. Speciaal hiervoor zijn twee grote waterreservoirs ingebouwd in het terrein achter de school. Zo koelen we in de zomer en verwarmen we in de winter het gebouw. Samen met de LED-verlichting in het hele gebouw en het uitgebalanceerde gebouwbeheersysteem dragen we bij aan een beter klimaat.

NUOVO Scholen

Samen met 15 andere scholen maakt het LRC onderdeel uit van NUOVO Scholen. Muriëlle van der Voort (voorzitter - mvoort@nuovo.eu) en Jeroen Kreijkamp (lid - jkreijkamp@nuovo.eu) vormen het College van Bestuur van NUOVO Scholen. De website van de NUOVO Scholen is www.nuovo.eu

Het bevoegd gezag

Het LRC valt onder NUOVO Scholen (Nieuw Utrechts Openbaar Voortgezet Onderwijs). Dit is het bevoegd gezag van de school. Door een mandaat is een aantal bevoegdheden overgedragen aan de rector van de school. NUOVO is het bestuur van alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. 

Het postadres van het College van Bestuur is:
Postbus 1415, 3500 BK Utrecht. 

Contact

Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1, 3544 DA Utrecht. Tel. 030-6702660 E-mail. info@lrc.nl of verstuur een bericht via de LRC-app (voorkeur).

De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door vier conrectoren en de rector:

leerjarenConrectoren/rectore-mail
Conrector leerjaar 1 havo/vwo + 2 havo:Jurrien Meijerjmeijer@lrc.nl
Conrector leerjaar 1 gymnasium + 2-3 vwo + TTO:Mirjam Vroonhofmvroonhof@lrc.nl
Conrector leerjaar 3-5 havo:Vincent Udenvuden@lrc.nl
Conrector leerjaar 4-6 vwo:Fred Bolluijtfbolluijt@lrc.nl
Rector:Eric Hordijkehordijk@lrc.nl

Afdelingen

De school kent vier afdelingen die elk onder leiding staan van een conrector. De conrector werkt samen met een coördinator leerlingzaken (CL-er). Deze is samen met de mentor verantwoordelijk voor alle leerlingenzorg. Het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders is de mentor of tutor.

 De coördinatoren leerlingzaken zijn:

Leerjaarcoördinatoren leerlingzakene-mail
Leerjaar 1 havo/vwo + 2 havo:Bianca Gommansbgommans@lrc.nl
Leerjaar 3 havoDave Coenendcoenen@lrc.nl
Leerjaar 1 gymnasium + 2-3 vwo + TTO:Jeannette van der Craats
jcraats@lrc.nl
Leerjaar 4-5 havo:
Linda Rothengatter
lrothengatter@lrc.nl
Leerjaar 4-6 vwo: Hélène Beekhuizen hbeekhuizen@lrc.nl

Bureau Leerlingzaken

Voor alle praktische zaken (verlofaanvragen, te-laat-briefjes, gevonden voorwerpen, kluissleutels en nog veel meer) kun je terecht bij Bureau Leerlingzaken (BLZ) op de begane grond naast de aula. Hier staan Monique Kilicoglu-Adriaensen, Lucia Herts en Troeska Hendriks voor je klaar om je vragen te beantwoorden.